SiMan CMS 1.6.20

05.09.2021

Нове у випуску SiMan CMS:

  • Сумісність з PHP 8.0
  • Media-реплейсери як постійний елемент
  • Функції smcoreext  об'єднані з функції smcore
  • Нові функції sm_is_smarty_enabled(), sm_set_tpl_var(), sm_abs(), sm_is_main_block()
  • Об'єкти media створені в просторі імен SM
  • Виправлено notices